Fedració Marina Alta Solidària

QUI SOM?

La Federació Marina Alta Solidària és una plataforma de voluntariat d'àmbit comarcal,entitat sense finalitat lucrativa independent, aconfessional i sense cap vinculació polítia.

Naix de la col·laboració entre les distintes administracions locals i altres entitats socials com són les associacions.

OBJECTIUS

TRANSFORMAR la realitat social i crear un espai comú de convivència i intercanvi entre les entitats d'àmbit social que la componen i els VOLUNTARIS, a fi de fer possibles els projectes solidaris de voluntariat social.

COORDINAR, POTENCIAR, FORMAR i DINAMITZAR el VOLUNTARIAT i, també, la cooperació entre les entitats socials junt amb la corporació local de cada municipi, per tal de fer front a les necessitats de l'àmbit social.

FACILITAR que persones amb inquietuds i motivacions socials puguin transmetre les seues habilitats i coneixements, de manera voluntaria, a altres persones que les necessiten.

CREAR un espai de convivència on per ambdues parts es pugui contribuir a la creació d'una societat millor.

_____________________________________________________________________¿QUIÉNES SOMOS?

La Federación Marina Alta Solidaria es una plataforma de voluntariado de ámbito comarcal, entidad sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y sin ninguna vinculación polítia.

Nace de la colaboración entre las distintas administraciones locales y otras entidades sociales cómo son las asociaciones.

OBJETIVOS

TRANSFORMAR la realidad social y crear un espacio común de convivencia e intercambio entre las entidades de ámbito social que la componen y los VOLUNTARIOS, con objeto de hacer posibles los proyectos solidarios de voluntariado social.

COORDINAR, POTENCIAR, FORMAR y DINAMIZAR el VOLUNTARIADO y, también, la cooperación entre las entidades sociales junto con la corporación local de cada municipio, para hacer frente a las necesidades del ámbito social.

FACILITAR que personas con inquietudes y motivaciones sociales puedan transmitir sus habilidades y conocimientos, de manera voluntaria, a otras personas que las necesiten.


CREAR un espacio de convivencia dónde por ambas partes se pueda contribuir a la creación de una sociedad mejor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario